Thanhhomay | Game mobile miễn phí | sms xếp hình kute | Phần mềm, ứng dụng, tiện ích cho điện thoại | Giải trí, đọc truyện, tin tức, hình nền, nhạc chuông - WapViNa.In
WAP GIẢI TRÍ TỔNG HỢP CHO TẤT CẢ AE.HÃY NHỚ WAPVINA.IN VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ NHÉ!!!
WapViNa.In
HomeBlogGame
Admin nhận đổi thẻ carot uy tín. Liên hệ 0969.907.420. Vs tất cả mệnh giá.
| Phong Vân | 7VNR
Sự Kiện Game Mới Nhất
Bookmark: #7JAR
Crawling the internet since 60s

--

Mẫu số 1:

(""


(""*¤-._

(""*¤-._'"\/"'

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[ Iu

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[ Iu Bé

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[ Iu Bé ]~[.-"

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[ Iu Bé ]~[.-" (_.-"

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[ Iu Bé ]~[.-"
(_.-"§"-._)
Chàng Tèo!

Mẫu số 2:

( "><')

( "><'),(" )

( "><'),(" ) I

( "><'),(" ) I
( 'º

( "><'),(" )
( 'º(' )

( "><'),(" ) I
( 'º(' ) Love

( "><'),(" ) I
( 'º(' ) Love
( ,,)v)

( "><'),(" ) I
( 'º(' ) love
( ,,)v)(v(,, )

( "><'),(" ) I
( 'º(' ) Love
( ,,)v)(v(,, )
You
Chàng Tèo!

Mẫu số 3:

1!


2!


3!


Chuẩn bị nào!


Sẵn sàng chưa!


Bất ngờ nèy!


Loading. 0%


Loading.. 25%


Loading... 50%


Loading.... 75%


Loading. 90%


Loading.. 99%


Loading...99,5%


Loading.... 100%


|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||
I __


I L __


I L0 __


I L0V __


I L0VE __


I L0VE Y __


I L0VE Y0 __


.-**+_+**-.**-.
( I L0VE Y0U.)
'"*,._;";_,._;";_,.*"'


Tiếp nữa không?


|| ¡¡""¡¡\\ //||""
|| || 0 ||\\// ||=
||__ !!__!! \/ ||__


\\ // ¡¡" "¡¡¡¡ ¡¡
\// || 0 ||!¡ ||
// !!_ _!! !!__¡¡


。 __::_______\。
。/__________/\。
。|_里_里__|_|
Chàng Tèo!

Mẫu số 4:

Đứng yên!


Giơ tay lên!


,________________.
%!!!!_ '''_,===='
/_"_/-'-'


Cướp đây!


Nằm lên giường!


Nhắm mắt lại...


Sẵn sàng chưa?


C


Ch


Chú


Chúc


Chúc N


Chúc Ng


Chúc Ngủ


Chúc Ngủ N


Chúc Ngủ Ng


Chúc Ngủ Ngo


Chúc Ngủ Ngon!
Chàng Tèo!

Mẫu số 5:

(
(
(


(\
(_
((


(\_
(_ _
(("


(\_(
(_ _)
((")


(\_(\
(_ _)
((")(


(\_(\ G
(_ _) Z
((")("


(\_(\ Go
(_ _) Zz
((")(")


(\_(\ Goo
(_ _) Zzz
((")("))


(\_(\ Good
(_ _) Zzzz
((")("))


(\_(\ Good N
(_ _) Zzzzz
((")("))


(\_(\ Good Ni
(_ _) Zzzzz
((")("))


(\_(\ Good Nig
(_ _) Zzzzz
((")("))


(\_(\ Good Nigh
(_ _) Zzzzz
((")("))


(\_(\ Good Night
(_ _) Zzzzz
((")("))


B


Bé


Bé n


Bé ng


Bé ngu


Bé ngủ n


Bé ngủ ng


Bé ngủ ngo


Bé ngủ ngon


Bé ngủ ngon!
Chàng Tèo!

Mẫu số 6:

.-+-._.-+-.
". Anh ."
.-+-._.-+-. ._.-+-.
". Yeu ." Em ."
"+. _.+' +._.+"


____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\".D&H ."
|_|___::___| '+._.+'


I / forever
Love / only
You / love


1


2


3


_
/\
|_|


___
/\___
|_|___


____
/\___
|_|___:


____::
/\_____
|_|___::_


____::___
/\________\
|_|___:_:___|
Ngôi Nhà Và Những Đứa Trẻ!
Chàng Tèo!

Mẫu số 7:

。丁ớ…
。…丫仓u…
。…。…吖'…。
…丁ớ。
。…论u…。 …
。…长ậu…。
。长计'…
…。长ậu…
。…。长á心。
…长ậu。…。
。…长ẹo…。
。…。己âu…。
。丁ớ…。
。…长ẹo…。
。…。乌ữa…。
。乌ữa…。
。…丫仓u…
。…。己âu …
。论u…。
…。己âu…。
。…。mã心…
Chàng Tèo!

Mẫu số 8:

╔══╗ . . . .
╚╗╔╝♥. . .
║║. . . . . .
╔╝╚╗. . . ..
╚══╝. . . ..
╔╗. . . . . . . . .
║║. . . . . . . . .
║║. . .♥. . . .
║╚═╗ . . .
╚══╝. . .
╔╗╔╗. . . .
║║║║. . . .
║╚╝║♥...
╚══╝. . . .
Chàng Tèo!

Mẫu số 9:
\、Mưa、☆☆\、\、\、\、\☆ \ \☆ 、\Sao \、\、☆ 、 \、☆ \、\ \Băng\☆ \、\☆ 、\ ☆\、\、Nè! \、Mưa、☆☆\、\、\、\、\☆ \ \☆ 、\Sao \、\、☆ 、 \、☆ \、\ \Băng\☆ \、\☆ 、\ ☆\、\、Nè!
Chàng Tèo!

Mẫu số 10:

.:!|!:._.:!|!:.
":::chuc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: ban :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::ngu:::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::ngon!::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::GoodNight::"
"'-!|!-""-!|!-'"
Chàng Tèo!

Dao Dịch SMS:
SĐT dao dịch gần nhất: 01654231672, 01642555742, 01692432924...


Trang Chủ
Game Ngẫu Nhiên
Liên Hệ - Hỗ Trợ
HOMEGAME
U-ON
C-
STAT
Automatic Backlinks, Free backlinks Mobile
Backlink miễn phí Free Auto Backlink Exchange Service Free Automatic Link
↓Nghiêm Cấm Click↓

XtGem Forum catalog